2008-10-23 07:00

Rörelseresultat för tredje kvartalet 2008: 2,0 miljarder kronor. Rörelseresultat för januari-september 2008: 7,9 miljarder kronor

SEB:s rörelseresultat för tredje kvartalet 2008 uppgick till 2 010 Mkr, en minskning med 43 procent jämfört med föregående kvartal och med 46 procent jämfört med tredje kvartalet i fjol.
 
Intäkterna uppgick till 8 705 Mkr, 16 procent lägre än föregående kvartal och 8 procent ned jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Räntenettot var det högsta hittills och steg med 16 procent jämfört med tredje kvartalet 2007. Nettoresultatet av finansiella transaktioner påverkades av marknadsvärderingsförluster i investmentportföljen
(-348 Mkr) och effekter av konkursen i Lehman Brothers (-540 Mkr).
 
Kostnaderna uppgick till 5 970 Mkr, en minskning med 7 procent jämfört med föregående kvartal, men en ökning med 7 procent jämfört med tredje kvartalet 2007.
 
Kreditförlusterna på 725 Mkr återspeglar ökade reserveringar för de baltiska länderna.
 
SEB:s rörelseresultat för de första nio månaderna 2008 uppgick till 7 927 Mkr.
 
SEB:s vd och koncernchef Annika Falkengren kommenterar dagens resultatrapport:
"I dessa utmanande tider har SEB upprätthållit en god kapitalisering och haft en fortsatt god tillgång till finansiering. För oss har det varit avgörande att kunna bedriva verksamheten som vanligt och att stärka våra kundrelationer. I det nya finansiella landskapet tror jag att vi efter hand kommer att se en återgång till mer traditionell bankverksamhet. Detta passar bra med vår strategi, som bygger på att ha en solid plattform och långsiktiga kundrelationer."
 
Hela rapporten finns tillgänglig på bifogad länk, och på www.sebgroup.com.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 september 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 416 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 244 miljarder kronor. Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
______________________________________
För ytterligare information kontakta:
Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör, 08-22 19 00
Ulf Grunnesjö, chef Investor Relations, 08-763 85 01, 070-763 85 01
Annika Halldin, ansvarig finansiell information, 08-763 85 60, 070-379 00 60