2008-10-06 08:00

PÅMINNELSE - SEB presenterar Eastern European Outlook

Några centrala ämnen som tas upp är: Hur allvarlig blir lågkonjunkturen i Baltikum? Ryssland i kreditkrisens skugga. Hur klarar Ukraina överhettning och politisk kris? Håller motståndskraften i Centraleuropa när Euro-zonen stagnerar, och hur går det med Polens nya ambitioner om euro-inträde?
 
Eastern European Outlook är en ekonomisk och politisk analys av Central- och Östeuropa med fokus på de tre baltiska staterna, Ryssland, Ukraina samt Polen. Rapporten, som ges ut två gånger per år, inkluderar även mer översiktliga analyser av Slovakien, Tjeckien och Ungern.
 
Rapporten presenteras av Mikael Johansson, Baltikum-ansvarig och chefredaktör för Eastern European Outlook, SEB Ekonomisk Analys. Medverkar gör även Bo Enegren, ansvarig för Ryssland och Ukraina på SEB Ekonomisk Analys, samt Mats Olausson, Polen-ansvarig och chefsstrateg på Emerging Markets TCM.
 
Tid: Onsdag 8 oktober 2008, kl. 10.00
Plats: Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm
 
Vänligen bekräfta ditt deltagande till Elisabeth Lennhede, presskontakt, via e-mail elisabeth.lennhede@seb.se eller telefon 08-763 9916 så snart som möjligt.
 
Välkomna!
 
Mikael Johansson 08-763 80 93, 070-372 28 26
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 juni 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 304 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 295 miljarder kronor. Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.