Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Jens Magnusson ny välfärdsekonom på SEB

Som ett led i den strävan utses nu Jens Magnusson till SEB:s välfärdsekonom. Han tillträder den nyinrättade tjänsten med omedelbar verkan.
 
- Min vision är att vi ska börja prata om välfärdsfrågorna på ett nytt sätt i Sverige. Vi måste lämna bakom oss den fruktlösa diskussionen om huruvida systemen ska vara offentliga eller privata och i stället föra en diskussion om hur dessa ska samarbeta. Sverige behöver de närmaste årtiondena inte antingen eller utan både och. De demografiska, politiska och samhällsekonomiska utmaningarna är helt enkelt för stora för att tro att endast en part ska kunna axla hela ansvaret. Efter att ha arbetat med välfärdssystemen i både offentlig miljö och näringslivet, är min ambition att kunna bidra med nya perspektiv och kanske till en ökad förståelse mellan dessa världar, säger Jens Magnusson, nytillträdd välfärdsekonom på SEB.
 
Jens ska fungera som samtalspartner till såväl politiska beslutsfattare som opinionsbildare och massmedia i dessa frågor. I dag är Jens chefsanalytiker på SEB Trygg Liv. Han har också ett förflutet i Regeringskansliet som tjänsteman på både socialdepartementet och finansdepartementet, där han haft en central roll i arbetet med pensions- och välfärdsfrågor.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2007 uppgick koncernens balansomslutning till 2 344 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 370 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_______________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Jens Magnusson, Välfärdsekonom på SEB, 070-210 22 67
Lena Bivner, press- och PR ansvarig, tel. 0703-93 85 77