2008-10-07 11:06

Information om SEB:s exponering mot isländska bankkoncerner

SEB:s samlade exponering mot banker på Island uppgår till 19 miljoner kronor, varav 14 miljoner kronor mot Landsbanki Islands HF.
Därutöver har SEB exponering om 295 miljoner kronor mot isländska bankers dotterbolag utanför Island. Av detta utgör merparten, 276 miljoner kronor, exponering mot den norska banken BNbank, numera Glitnir ASA, och 11 miljoner kronor mot den danska banken FIH, dotterbolag till Kaupthing HF.
Ingen av dessa exponeringar är ställda i isländsk valuta. De är uttryckta i rådande valuta- och marknadsvärden.
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 juni 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 304 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 295 miljarder kronor. Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Ulf Grunnesjö, chef Investor Relations, 08-763 8501, 070-763 8501
Odd Eiken, Kommunikationsdirektör, 08-763 8730, 070-763 8730