2008-10-09 15:30

Inbjudan - SEB:s resultat för tredje kvartalet 2008

Torsdagen den 23 oktober, klockan 07:00 offentliggörs SEB:s resultat för tredje kvartalet. I tillägg finns presentationsmaterial och ytterligare information i form av "Facts & Figures" tillgängliga på www.sebgroup.com i samband med följande aktiviteter.
 
 
Torsdag 23 oktober
 
Presskonferens
Tid: 08:30
Plats: Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm
Annika Falkengren, verkställande direktör och koncernchef, presenterar och kommenterar resultatet.
 
Telefonkonferens
Tid: 16:00
Annika Falkengren och Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör, presenterar resultatet följt av en frågestund.
 
För att delta, ring +44 (0)20 7162 0025, minst 10 minuter innan konferensen börjar.
 
Telefonkonferensen kan även följas på www.sebgroup.com där den också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.
 
Video webcast
Möjlighet finns att se och lyssna på Jan Erik Back, som kommenterar resultatet. Denna video webcast kommer att vara tillgänglig samma dag på www.sebgroup.com.
 
Presentation för analytiker och investerare i London
Tid: 16:30 (lokal tid)
Plats: SEB, Scandinavian House, 2 Cannon Street, London EC4M 6XX
 
SEB representeras av Annika Falkengren, Jan Erik Back och Ulf Grunnesjö, chef för Investor Relations.
 
Vänligen bekräfta ditt deltagande avseende presentationen i London till Anna Hanselid, via e-mail anna.hanselid@seb.se eller telefon 08-763 8289, så snart som möjligt.
 
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 juni 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 304 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 295 miljarder kronor. Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Ulf Grunnesjö, chef Investor Relations, 08-763 85 01, 070-763 85 01
Katja Margell, chef External Communications, 08-763 91 63, 070-745 91 38