2008-12-22 11:30

Hushållens förmögenhet faller

Värdet på hushållens samlade nettoförmögenhet föll med 283 miljarder kronor, eller cirka fem procent under kvartalet. Värdet på tillgångarna föll med 248 miljarder kronor och skulderna ökade med 35 miljarder kronor. Nettoförmögenheten har sedan årsskiftet minskat med 733   miljarder kronor, eller cirka 11 procent, till 5 847 miljarder kronor.
 
- Kraftigt börsfall och fortsatt nyupplåning slår hårt mot hushållens nettoförmögenhet. Dessutom har nysparandet under kvartalet varit mycket lågt. Höga kostnader för framförallt räntor och bensin har sannolikt inneburit att många hushåll behövt finansiera semestern med sparpengar, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
 
Nettoinflödet på bankkonto var 6,5 miljarder kronor, i obligationer 3miljarder kronor samt i försäkringssparande 5,9 miljarder kronor. Samtidigt gjordes nettouttag ur fondsparandet på 8,5 miljarder kronor och ur traditionell pensionsförsäkring med 4, 5 miljarder kronor. Nysparandet ligger på den lägsta nivån för något tredje kvartal sedan Sparbarometern startade 1996.
 
Lånen fortsatte att öka, men ökningstakten har mattats betydligt. Under den senaste tolvmånadersperioden har hushållens skulder ökat med 9 procent, den lägsta ökningstakten sedan 2003. Ökningen för senaste kvartalet var 1,5 procent.
 
- Svagare bostadsmarknad och mörkare framtidssyn dämpar hushållens vilja att låna. Det syns särskilt tydligt på konsumtionskrediterna. Kreditkortsutlåning/avbetalningsköp föll med åtta miljarder kronor under tredje kvartalet, säger Gunilla Nyström.
 
Hög skuldsättning och fallande tillgångsvärden gör att hushållens skulder i förhållande till tillgångarna (skuldkvoten) nu ligger på 28 procent. Det är den högsta nivån sedan Sparbarometern startade1996.
 
- Trots att hushållens besparingar reducerats kraftigt i år är ändå förmögenhetssituationen i genomsnitt fortfarande god, säger Gunilla Nyström.
 
Det samlade värdet på hushållens aktierelaterade tillgångar minskade med 9,8 procent till
1 966 miljarder kronor jämfört med föregående kvartal, värdet på de ränterelaterade tillgångarna ökade med 1,2 procent till 2 593 miljarder kronor och värdet på bostäder minskade med 1,6 procent till 3 566 miljarder kronor.
 
SEB:s marknadsandel av hushållens totala finansiella tillgångar är 14,8 (14,6) procent. Swedbank har 14,8 (15,3) procent, Skandia 9,7 (10,1) procent, Handelsbanken 7,6 (7,6) procent, Nordea 8,7 (8,9) procent, Alecta 9,7 ( 9,7) procent, AMF 7,4 (7,3) procent och Länsförsäkringar 4,6 (4,8) procent.
 
_____________________________
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom: 08-763 65 81, 070-762 15 34
Carl Holm, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern, SEB Trygg Liv,
08-785 18 42
 
Presskontakt: Elisabeth Lennhede, 070-763 99 16