2008-10-27 14:32

Fortsatt stark nyetablering av svenska företag i Kina visar studie från SEB och Exportrådet

Var fjärde dag etablerar sig ett nytt svenskt företag i Kina och den starka etableringstrenden håller i sig. Tillverkande företag utgör fortsatt den största gruppen av svenska företag i Kina. Konsumentvaru- och tjänsteföretag ökar mest, visar en studie från SEB och Exportrådet.
 
  • Kina fortsätter att vara en attraktiv marknad för svenska företag. Landet har gått från att attrahera sourcing och kostnadseffektiv tillverkning till att bli allt mer intressant som avancerad slutkundsmarkand för konsumentvaru- och tjänsteföretag, säger Carl Christensson, General Manager för SEB i Shanghai. 
  • Oberoende av finansoro och annalkande lågkonjunktur så kommer Kina att fortsätta att stärka sin roll som viktig marknad för svenska företag av alla storlekar och branschtillhörighet, säger Mattias Bergman, Exportrådets regionchef för Asien.
En tydlig trend är att Kinas ekonomi blir alltmer diversifierad, där tjänstesektorn, men också miljö- och IT/teknologiföretag växer i betydelse vid sidan av tillverkningsindustrin. Kinas allt rikare medelklass fortsätter att växa och efterfrågan på västerländska varor, bättre hälsovård och miljövänliga produkter ökar.
 
Några slutsatser i rapporten är:
  • Cirka 100 nya svenska företag etablerade sig mellan juli 2007-juni 2008.
  • Shanghai fortsätter att attrahera flest bolag. Efter Shanghai och Peking så ökar intresset också för städerna Chengdu, Dalian och Tianjin där kostnadsläget är lägre.
  • Drygt 550 svenska företag uppskattas nu vara etablerade i Kina, och det är därför rimligt att förvänta sig att antalet nyetableringar minskar framöver.
  • Det är ett högre inflöde av små- och medelstora företag till Kina, vilket pekar på att större svenska företag redan är etablerade. De redan etablerade bolagen växer stark genom både organisk tillväxt och genom förvärv.
 
Studien genomfördes i juli 2008 i samarbete mellan SEB och Exportrådet, och baseras på intervjuer med företagsrepresentanter, etableringskonsulter, och Exportrådet, samt pressreleaser, hemsidor och media samt tidigare analyser gjorda av SEB och Exportrådet.  Rapporten är en uppföljning av studierna om svenska företagsetableringar i Kina som gjordes 2007 och 2006 och som i tidigare studier är Hong Kong inte inkluderad.
 
Kina-studien är unik i sitt slag och publiceras nu för tredje gången för den svenska marknaden, och är tänkt att ge en blick över utvecklingen av svenska företagsetableringar i Kina. Hela rapporten finns tillgänglig på www.seb.se/mb.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 september 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 416 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 244 miljarder kronor. Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
.
Exportrådet är en resurs för alla svenska företag som vill göra internationella affärer. Vi har lång erfarenhet av internationell affärsutveckling och finns på plats i mer än 45 länder med 500 anställda. Exportrådet ägs av staten och näringslivet och omsätter cirka 500 miljoner kronor. Läs mer om Exportrådet på www.swedishtrade.se.
 
________________________________
För ytterligare information kontakta:
Carls Christensson, General Manager för SEB i Shanghai, tel. +86 21 5396 6765
Mattias Bergman, Exportrådets regionchef för Asien, tel. 08-588 660 09
 
Presskontakt:
SEB, Katja Margell, tel. 070-745 91 38
Exportrådet, Katinka Palmgren, tel. 08 588 661 64, 076-11 211 23