Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Företagarens första möte med banken oftast positivt - men ökad förståelse för företagandets villkor efterlyses

-          I de öppna svaren fick vi många nyttiga synpunkter. En generell synpunkt som alla banker nog bör nysta vidare i, är att företagare upplever en bristande förståelse för småföretagarens villkor från bankpersonal, och att bankerna förvaltar ett stort förtroendekapital, som i sin tur kan avgöra företagarnas förmåga att hantera med- och motgångar, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom.
 
De allra flesta företagare har vänt sig till en bank av två skäl: för finansiering eller för att öppna företagskonto. Andelen som gått till banken för att få tips och råd kring hur man startar företag är tämligen liten, bara fyra procent.
 
-          Banken är en viktig kontakt för företagarna. Därför är det av stor betydelse att de som jobbar med företagsfrågor på banker är väl insatta i företagarnas villkor. Det är också mycket viktigt att banker, myndigheter och liknande instanser som möter företagare, håller sig väl informerade om övriga aktörer på marknaden. Då har de större möjligheter att hänvisa företagen vidare till rätt instans om den egna organisationen inte kan ge den hjälp som efterfrågas, säger Ingela Hemming.
 
Tre av fyra företagare i undersökningen har samma bank för företaget som för den privata ekonomin. Trots det upplever en del att bankerna har svårt att värdera företaget i den allmänna bedömningen av privatekonomin. Nästan hälften av de mindre företagarna som driver enskilda firmor upplever också att det är svårt att hålla isär företagets och den privata ekonomin.
 
-          Bland de vanligaste råden från företagarna i vår panel till dem som funderar på att starta eget företag är att man verkligen ska arbeta igenom sin affärsidé och ha ordentlig koll på ekonomin. Upprätta en tydlig bodelning mellan den privata ekonomin och företaget, och se till att du har ett eget privat kapital i buffert. Det är också viktigt att våga ta steget. Ibland kan det vara bra att börja försiktigt vid sidan av en anställning, men många företagare uppmanar att man helt enkelt ska "go for it!", säger Ingela Hemming.
 
SEB:s företagarekonom Ingela Hemming har till uppgift att vara språkrör i frågor som rör små- och medelstora företag. I rollen ingår att bevaka omvärlden utifrån små- och medelstora företags perspektiv för att kunna rapportera om viktiga händelser som berör företagets vardag. Utöver det ska SEB:s företagarekonom med kompetens och råd underlätta för företag att förbättra sin ekonomi och stärka sin konkurrenskraft.
 
Rapporten finns att läsa i helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner.
SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 juni 2007 uppgick koncernens balansomslutning till
2 188 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 403 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_____________________________
För ytterligare information kontakta:
Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom, tel: 070 763 82 97
Elisabeth Lennhede, Press & PR, tel: 070 763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se