Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Delårsrapport januari-september 2004

Bättre resultat än föregående år
 
 • Det operativa rörelseresultatet för de första nio månaderna 2004 ökade med 17 procent till 6 751 Mkr. Samtliga divisioner förbättrade sina resultat.
 • Det operativa rörelseresultatet för tredje kvartalet, 2 088 Mkr, var 4 procent högre än motsvarande period 2003 och nästan i linje med föregående kvartal exklusive engångseffekter.
 • Nettoresultatet (vinst efter skatt) för de första nio månaderna steg med 20 procent till 4 840 Mkr.
 • Intäkterna steg med 5 procent medan de underliggande kostnaderna var stabila.
 • Kreditförlusterna var fortsatt låga.
 • Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 13,0 procent (11,8). Vinsten per aktie ökade med 22 procent till 7:09 kronor (5:82) och steg med 4 procent mellan andra och tredje kvartalet.
 • Resultatet av SEB Trygg Livs löpande verksamhet uppgick till 1 204 Mkr (ej konsoliderat). Marknadsandelarna för fondförsäkring fortsatte att öka.
 • Per den 30 september hade SEB återköpt 13,9 miljoner egna aktier för en effektiv kapitalhantering.
 • I oktober tecknade SEB ett avtal att förvärva över 90 procent av den ukrainska banken Bank Agio.
 •  
   
  Koncernchefen kommenterar:
  SEB fortsätter att stärka sin verksamhet genom organisk tillväxt och kompletterande förvärv. Kundnöjdhet och kostnadseffektvitet har ökat. Satsningen på ökat samarbete och korsförsäljning inom koncernen för att kunna erbjuda SEB:s totala produktutbud till kunderna ger resultat. Volymerna har ökat betydligt inom nyckelområden som bolån, fondförsäkringar, kapitalförvaltning och kort.  
   
  Detta har gjort det möjligt för SEB att förbättra resultatet markant jämfört med i fjol, trots minskade marginaler, svag aktivitet på aktiemarknaden och trög efterfrågan på företagskrediter. Låg kundaktivitet och låg volatilitet under sommaren har dock medfört att intäkterna minskat under tredje kvartalet. Liksom övriga företags- och investmentbanker har Corporate & Institutions verkat på en tuff marknad. Samtidigt är det glädjande att rapportera att SEB kunnat sänka kostnaderna och därmed åter presentera ett kvartalsresultat på över 2 miljarder kronor.
   
  De senaste månaderna har vi stärkt positionerna ytterligare genom strategiska förvärv i vår region. SEB Trygg Liv, som visat stark tillväxt och ökat resultat, kommer att öka ytterligare i betydelse genom förvärvet av Codan Liv & Pension i Danmark.
   
  Efter förvärvet av Europay Norge i december 2002 har SEB Korts vinst ökat med 30 procent till 500 Mkr. Enheten integrerar nu Eurocard i Danmark.
   
  Idag ökar många av våra kunder sina affärer med Östeuropa, särskilt med Ryssland och Ukraina. Det är därför naturligt för SEB med en stegvis expansion österut - en expansion byggd på våra tre baltiska bankers lokala kunskap i kombination med SEB:s internationella erfarenhet och breda produktutbud. När vi tar över Agio Bank i Ukraina kommer vi att kunna betjäna våra kunder från SEB:s hemmamarknader på den snabbt växande ukrainska marknaden.
   
  SEB har i dag en bred plattform, såväl produktmässigt som geografiskt. Vi har en lönsam verksamhet i östra Europa baserad på 2 miljoner kunder, 6 000 anställda och 300 kontor, vilket ger oss en stark grund för fortsatt vinsttillväxt i dessa snabbt växande ekonomier. Dessutom stärker vi våra positioner inom många områden i Norden och Tyskland, inte minst på företagssidan.

   
  Fullständig rapport inklusive tabeller kan laddas ner från nedanstående länk