Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Presskonferens - Nordic Outlook

Tisdagen den 10 februari kl 10.00
önskar vi dig välkommen till presentation av årets första konjunkturrapport "Nordic Outlook" från SEB:s ekonomer.
 
Chefekonom Klas Eklund och Chefen för Ekonomisk Analys Håkan Frisén presenterar rapporten, som behandlar de ekonomiska utsikterna globalt och i Sverige.
 
USA växer nu snabbt. Men tillväxten har hittills inte skapat särskilt mycket syssel-sättning. Vad betyder det för inflationen och Fed? Hur kommer de finansiella obalanserna att hanteras?
 
I Sverige går en viss förbättring av tillväxten hand i hand med stigande arbetslöshet. Detta ställer Riksbanken inför svåra avvägningar; regeringen hamnar allt längre från uppsatta mål, såväl på arbetsmarknaden som i budgetpolitiken. Hur löser man upp detta och vad kan man vänta sig av tillväxtsamtalen?
 
Plats: Kungsträdgårdsgatan 8
 
Välkommen!
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell bankgrupp med tyngdpunkten på större företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 672 bankkontor i Sverige, Tyskland och Baltikum och totalt 4 miljoner kunder, varav 1,3 miljoner internetkunder. Den 31 december 2002 uppgick koncernens balansomslutning till 1 241 miljarder kronor och förvaltat kapital till 742 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.seb.net.