2011-01-25 14:33

Stort intresse för Norden vid Davosmötet

I rapporten, som också har fått stor uppmärksamhet i svenska massmedia, framhåller Klas Eklund att ett av skälen till Nordens starka ekonomiska ställning är lärdomarna från de djupa kriser som de nordiska länderna gick igenom för 20-25 år sedan. Man lärde sig av dem, reformerade sina ekonomier och kunde bygga buffertar med hjälp av starka statsfinanser, menar Eklund.

Rapporten som heter ”The Nordic Way” är skriven av Klas Eklund tillsammans med historikerna Henrik Berggren och Lars Trägårdh.

De frågor som tas upp i rapporten kommer också att diskuteras vid ett seminarium i Davos. Bland annat ska en panel med tre nordiska premiärministrar och två presidenter diskutera de nordiska erfarenheterna. Klas Eklund är moderator för debatten.

Läs hela rapporten