2013-04-24 12:57

SEB Trygg Liv Gamla höjer återbäringsräntan

– Avkastningen på våra placeringar har fortsatt varit god. Det har stärkt den kollektiva konsolideringsgraden så pass att vi återigen kan höja återbäringsräntan, säger bolagets vd Nils Henriksson.

Den kollektiva konsolideringsgraden i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv var per den 31 mars 2013 115 procent och solvensgraden uppgick till 179 procent. Vid samma period var aktieandelen 29 procent.