2012-05-25 11:45

SEB stödjer nytt baltiskt center för hållbara affärer

– Vi vill bygga för framtiden och med centret för hållbara affärer kommer vi att stärka miljön för detta i Lettland, Litauen och Estland, säger David Teare, chef för division Baltikum inom SEB, i samband med att han skrev på ett treårigt samarbetsavtal.

Det nya centret ska bland annat utveckla ett index som ska ge en rättvisande bild av storleken på den gråa (skuggekonomin) ekonomin i de baltiska länderna.