2014-09-24 09:00

SEB stärker erbjudande inom custody för institutioner

Det uppgraderade erbjudandet för custody kombinerar SEB:s lokala närvaro och expertis med en marknadsledande produkt med global räckvidd. För att säkerställa ett helhetserbjudande är den nya lösningen fullt ut integrerad med bankens egen infrastruktur.

– Som den ledande finansiella partnern för institutionella kunder i Norden förstärker vi nu vårt globala custody-erbjudande. Finansiella institutioner kommer att erbjudas utökade tjänster som möter deras långsiktiga behov i en snabbt föränderlig värld, säger Lars Millberg, chef för SEB:s affärsområde Transaction Banking.

SEB fortsätter att ansvara för hela kundrelationen. Kunderna kommer att flyttas över till den nya plattformen i faser, i en takt som är lämplig för alla parter. Överflyttningen beräknas vara klar under 2016.

Överenskommelsen väntar på nödvändiga myndighetstillstånd.