2013-03-21 11:25

SEB släcker ljuset på lördag för jordens skull

– Global uppvärmning är idag ett av de största hoten mot vår jord. En kraftig uppvärmning av planeten förändrar förutsättningarna för väderförhållanden, sötvattentillgång, växtperioder och ett hållbart liv för oss och alla djur, säger SEB:s miljöchef Jonas Solehav.

Earth Hour är ett sätt att skapa engagemang för denna fråga och skicka en signal till makthavarna om att ta klimatförändringarna på allvar. WWF:s mål är att kampanjen ska nå två miljarder människor och halva Sveriges befolkning.