2013-03-01 08:00

SEB höjer återbäringsräntan för traditionell försäkring

– Under det senaste året har vi återigen haft en god avkastning, framför allt en bra utveckling på kreditobligationsinnehavet, och under en längre tid har tillgångarna överstigit bolagets åtaganden. Det ger oss möjlighet att ytterligare höja återbäringsräntan, säger Jan Stjernström, vd Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv.

Kovå-graden, det vill säga skillnaden mellan verksamhetens samlade tillgångar och summan av försäkringarnas värde, i fd Nya Liv var den 31 januari 113 procent för tjänstepension och 109 procent för övrig livförsäkring. Enligt försäkringsavtalen ska Kovå-graden vara mellan 100 och 105 procent. Avkastningen för 2012 var 6,9 procent för tjänstepension och 7,7 för övrig livförsäkring.