2012-05-10 12:01

SEB Fonders ställningstagande vid Lundin Petroleums årsstämma

SEB:s fondbolag, SEB Fonder, har sedan mitten av 2011 haft en dialog med Lundin Petroleums styrelse och företagsledning kring företagets verksamhet i Sudan. Där har vi tydligt kommunicerat att vi tror att det är bättre för både företaget och våra kunders avkastning om man kan lägga frågan om bolagets verksamhet i Sudan bakom sig och fokusera på den framgångsrika kärnverksamheten.

SEB Fonder har i dialogen understrukit ståndpunkten att en oberoende granskning är det mest effektiva sättet att uppnå detta. SEB Fonder valde således att på årsstämman rösta för tillsättandet av en sådan granskning.

SEB: s fondbolag är ett fristående bolag inom SEB-koncernen, och är en av de största investerarna i Sverige. Vi har en ägarpolicy som anger hur vi ska arbeta med ägarstyrning. Syftet med ägarstyrningen är att ge långsiktigt ökad avkastning till andelsägarna; våra kunder.