2013-04-25 15:30

SEB deltog i utgivning av nya gröna obligationer

– Vi har sett ett konstant intresse för gröna obligationer sedan vi tog fram konceptet 2007 och vi är glada att Europeiska investeringsbankens utgivning blev framgångsrik, säger Christopher Flensborg, chef för Hållbara produkter och produktutveckling inom SEB.

Han säger att intresset för och medvetenheten om gröna finansiella produkter bland investerare ökar och att gröna obligationer är ett smart sätt att förena ansvarsfulla investeringar med god avkastning.