2011-03-31 10:49

SEB bästa utgivare av svenska obligationslån

Rankningen bygger på intervjuer med finanscheferna hos de 45 största obligationsutgivarna på den svenska marknaden, som ombads att jämföra resultaten för 19 banker - fem nordiska och 14 internationella aktörer.

– Av de 19 bedömda kriterierna hamnade vi i topp på alla utom tre, säger Anders Engstrand, chef för SEB:s kapitalmarknadsenhet. Det är roligt att se att våra kunder uppskattar det vi gör.

SEB: s roll i processen för obligationsfinansiering är att hjälpa de företag som vill ge ut en obligation med råd om hur de ska utforma erbjudandet, kartläggning av potentiella investerare och den praktiska hanteringen.

SEB presterade bättre än sina nordiska och internationella konkurrenter när det gäller produktkännedom, analytisk kompetens och rådgivning och även marknadsandel och marknadspenetration.

Vi har strävat efter att öka både vår rådgivning och kreativitet - att komma på nya idéer och strukturer och visa ett sunt resonemang bakom dem, säger Anders Engstrand.

SEB topprankades inom detta område även förra året.