2011-02-10 15:43

Rädda Barnen: ”Stödet från SEB räddade liv”

Jordbävningen skapade en enorm förödelse i det fattiga landet. Mellan 200 000 och 300 000 människor omkom och 1,3 miljoner blev hemlösa. Hjälpbehoven var stora och några dagar efter katastrofen beslöt SEB att bidra med en miljon kronor till Rädda Barnens arbete. Ytterligare insamlingar skedde bland SEB:s kunder och medarbetare, vilket innebär att det totala stödet uppgick till en och en halv miljon kronor.

För en tid sedan besökte Rädda Barnens lokala platschef Gary Shaye Sverige och han berättar att stödet från SEB och andra företag var mycket viktigt.

– Tack vare stödet kunde vi genomföra en massiv insats för att skydda barnen både i det akuta krisskedet och genom mer långsiktiga insatser för att återföra dem till sina familjer, samt skapa förutsättningar för hälsovård och utbildning.