2013-02-22 10:02

Mer japanska investeringar i utlandet när valutan tappar

Redan innan premiärminister Shinzo Abe vann valet i Japan den 16 december hade marknaden byggt upp förväntningar om en expansiv politik i syfte att höja inflationen. En svagare valuta gör att intresset för bättre avkastning utomlands ökat.

– Vi såg redan i slutet av förra året ett utflöde från Japan och då handlade det särskilt om köp av statsobligationer i vissa länder i Europa, säger Sean Yokota.

På senare tid menar han att tyngdpunkten förskjutits mot aktiemarknaden men att de japanska fonderna även investerat i statsobligationer i vissa tillväxtmarknader som Brasilien.

Trenden med mer utländska aktier i portföljerna och investeringar i obligationer utgivna av tillväxtländer tror han ska fortsätta. Dessutom kommer ytterligare aktörer i Japan som till exempel livförsäkringsbolag att sälla sig till investeringsfonderna när det gäller att öka exponeringen mot utlandet.

– På kort sikt kan den starka utvecklingen på aktiemarknaden i Japan motverka flödet av pengar till andra länder. Men utflödet stoppas inte helt och på lite sikt tilltar det igen, säger Sean Yokota.