2013-01-18 13:25

Lettiska huspriser upp 2013, oförändrat i Litauen

Runt 39 procent av dem som svarat på en undersökning i Lettland anger att de tror på högre priser jämfört med 27 procent i Litauen. Bara 13 procent av letterna tror på fallande priser, jämfört med 22 procent i Litauen. Boprisindikatorn, som är värdet av andelen positiva minus andelen negativa, blev därför 27 i Lettland och 5 i Litauen.

Andelen personer som tror på högre priser ligger nära toppnivån från november 2012 i Lettland medan optimismen har fallit kraftigt i Litauen där 39 procent trodde på högre priser så sent som våren 2012.

– Undersökningen fortsätter visa att letterna är mer positiva, vilket kan förklaras med bättre ekonomisk tillväxt och förbättrad privatekonomi där, säger Edmunds Rudzitis, privatekonom på SEB i Lettland.

Undersökningen som är beställd av SEB gjordes i huvudsak under december 2012 och omfattar runt 1 000 personer i vardera Lettland och Litauen.