2012-11-15 13:47

Kommentar till medieuppgifter om SEB:s kortaffär med SAS