2011-05-07 13:17

Kommentar till artikel om bolånekrav

- Vi månar alltid om våra kunder och att de inte ska hamna i en situation som de inte klarar av. Varje kund är unik och vi gör alltid en individuell bedömning från fall till fall. Så har vi alltid bedrivit vår affär, med kundens bästa för ögonen, så det är inget nytt, säger Eva Odefalk, som är pressansvarig inom SEB.