2012-11-27 10:00

Investment Outlook: En gryning kan skönjas

Marknadens aktörer har under en längre tid haft en avig inställning till riskfyllda placeringar, grundat i de problem som funnits och som fortsatt finns runt om i världen. Kapital har flödat från aktiemarknaden till obligationsmarknaden. Nu är förutsättningarna på väg att ändras menar SEB:

– Att placera pengar på aktiemarknaden kommer att bli allt mer aktuellt om återhämtningen hamnar mer i fokus. Resan kommer fortfarande att vara kantad av finansiella risker, men möjligheterna finns och avkastning skapas på andra håll än i de traditionella industriländerna, säger Hans Peterson, chef för investeringsstrategi på SEB:s Private Banking-enhet.

Idag skapas nya värden i länder utanför det vanliga synfältet för svenska investerare. För att navigera rätt i mer okända geografier har SEB tagit fram en metod för att lokalisera och filtrera var möjligheterna är som bäst. I Investment Outlook redovisas denna kvantitativa landmodell för första gången.

Den är byggd med utgångspunkt i aktiemarknaderna och inte i makroekonomin.

– Modellen är den kvantitativa del vi använder som stöd i vår förvaltning av globala aktier, dock måste den kompletteras med kvalitativa analyser också, säger Hans Peterson.

När vi tittar på landmodellen är det tre länder som blir mest intressanta: Norge, Indonesien och Turkiet. Sverige hamnar först på plats 17.

– För den som törs ta risk i de globala aktiemarknaderna, kan modellen ge spännande inspiration, särskilt när kapital skiftar hamn från defensiva till offensiva positioner, säger Hans Peterson.

Klicka på länken till höger för att ladda ned och läsa hela rapporten.