2012-04-19 13:37

Här kan du följa SEB:s hållbarhetsarbete

Hållbarhetsrapporten riktar sig till analytiker som följer företag ur hållbarhetssynvinkel. Den beskriver mål och ambitionsnivåer samt hur långt banken har kommit hittills och är en bra informationskälla för dig som vill veta lite mer om hur SEB ser på dessa frågor.

- Vi följer en tydlig strategi. Vi flyttar fram positionerna inom alla de åtta områden som vi har valt att prioritera. I år har vi valt att lägga kraft på att beskriva hur vi arbetar exempelvis genom att visa hur vi agerar som aktiv ägare i fondbolaget, säger Cecilia Widebäck West.

Andra områden som belyses är hur SEB arbetar för att säkerställa god rådgivning samt för att främja öppenhet och transparens när det gäller prissättning.

När det gäller bankens eget koldioxidavtryck minskade utsläppen under 2011 med sex procent. Totalt sedan 2008 har SEB minskat koldioxidutsläppen med 22 procent och målet är oförändrat att fram till 2015 uppnå en minskning med 45 procent.