2013-02-26 12:52

Commodities Monthly: Efterfrågan hänger inte med

Globalt har investerarna kunnat andas ut när risknivåerna fallit. Tillväxten i USA och Kina har blivit stabilare och risken att eurozonen ska falla samman har minskat avsevärt. Effekten är att intresset för aktier och tillväxtorienterade råvaror som olja och metaller har ökat kraftigt, med högre priser som följd.

– Framöver tror vi på en varierad prisutveckling för råvaror baserad på lågt utbud och sporadiska effekter av spekulativ handel, säger Filip Petersson, råvarustrateg på SEB.

Han tror att potentialen för högre oljepris (Brent) är begränsad och risken för ytterligare prisnedgångar är stor. Han spår att priset på Brentolja hamnar under 110 dollar per fat i genomsnitt under 2013.

För ädelmetaller som platina och palladium finns däremot goda möjligheter till prisuppgångar på medellång och lång sikt, främst till följd av begränsningar i utbudet.

– Vi ser också risk för utbudsbegränsningar för vissa jordbruksprodukter, såsom majs, vilket kan trycka upp priserna under vissa omständigheter, säger Filip Petersson.

Han säger att utfallet för den kommande spannmålssäsongen beror till stor del på jordmånen i den amerikanska Mellanvästern när planteringen börjar i april.