2020-03-17 10:31

”Ärlig dialog och starkt intresse för vår verksamhet”

– Det finns ett starkt ömsesidigt förtroende. SEB har visat starkt intresse för vår verksamhet och vi har en öppen och ärlig dialog. Det säger Martin Kommes, ekonomichef på Klädesholmen Seafood AB, som sedan 2014 har haft SEB som huvudbank.

Klädesholmen är ett familjeägt företag med lång tradition, där sillfamiljerna från ön Klädesholmen i generation efter generation har utvecklat sillen till en inlagd delikatess. De ursprungliga fiskefamiljerna förenade sig 2001 under varumärket Klädesholmen för att bevara den svenska silltraditionen.

–Vi har faktiskt en person på företaget, som är sjätte generationen av sillfamiljerna. Vi har med oss en stark kunskap och tradition, men vi jobbar också hela tiden för att vara innovativa och möta morgondagens sillätare, säger vd Annika Fogelström Helmer.

När det gäller framtiden betonar hon vikten av att vårda och utveckla de befintliga kunderna och samtidigt få fler kunder såväl i Sverige som övriga Norden.

– Men det är också viktigt att jobba strukturerat och effektivt med våra kostnader. Nu har vi Nordens modernaste fabrik för sillprodukten och det ger en bra bas, säger hon.

Sedan 2014 har SEB varit huvudbank. Före det låg det mesta av affären hos en annan aktör.

– När vi gick in och byggde den nya fabriken visade sig SEB vara mer positiv och mer kreativ med att hitta bra sätt att finansiera det hela. Därför valde vi att lägga mer hos SEB och idag har vi i princip allting där:  transaktioner, valutaaffärer, långa banklån, checkkrediter, leasingupplägg och vissa pensionslösningar, berättar Martin Kommes.

Det viktigaste i en bankrelation är ömsesidigt förtroende och att man känner att man kan följa varandra i både upp- och nedgångar, anser han.

– Vi har en ärlig dialog och det känns inte som att någon av oss sitter med rävar bakom öronen, utan vi försöker ha upplägg som är bra för båda parter. Vi har flera kontaktpersoner som vi kan ringa till, som har koll på oss, så att vi inte behöver börja från början när vi har något vi behöver diskutera.

Är det något ni efterlyser, något som kunde vara bättre?  

 – Internetbanken blir bättre och bättre hela tiden och vi uppskattar att man numera kan sköta mycket av valutaaffärerna själv. Här vore det intressant med en liknande funktion även för vissa valutaoptioner. Men, det som framförallt vore önskvärt är en mer digital avtalshantering, så att det blir mindre pappersarbete, säger Martin Kommes.