Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

SEB Trygg Liv Gamla höjer återbäringsräntan(3)

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv höjer den 1 juli 2014 återbäringsräntan till 10 procent. "Vi fortsätter att vara framgångsrika i vår kapitalförvaltning,"säger vd Nils Henriksson.

– Vi fortsätter att vara framgångsrika i vår kapitalförvaltning, vilket leder till både bra avkastning och en fortsatt stark ekonomisk ställning för vårt bolag. Det ger oss utrymme att nu höja återbäringsräntan till en nivå som ligger högt över rådande ränteläge, säger vd Nils Henriksson.

Den kollektiva konsolideringsgraden i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv var per den 31 maj 2014 122 procent och solvensgraden uppgick till 197 procent. Avkastningen under perioden januari till maj i år uppgick till 4,6 procent. Bolaget förvaltar 170 miljarder.