Verkställande ledningen

Foton för press och media

Fotografierna är avsedda för användning i journalistiska sammanhang. Kvaliteten passar främst för digital publicering, men även för små tryckta bilder.

Magnus Carlsson

Ställföreträdande VD och koncernchef

Mats Torstendahl

Ställföreträdande VD och koncernchef

Magnus Agustsson

Chief Risk Officer

Jonas Ahlström

Chef för division Baltikum

Jeanette Almberg

Chef för Group Human Resources

Joachim Alpen

Vice VD och Co-head för division Stora företag & Finansiella institutioner

Nina Korfu Pedersen

Chef för Business Support & Operations

Nicolas Moch

Chief Information Officer (CIO)

William Paus

Vice VD och Co-head för division Stora företag & Finansiella institutioner

Petra Ålund

Chef för Group Technology

Sara Öhrvall

Chief Transformation Officer

Johan Andersson

Landchef för SEB i Tyskland

Hans Beyer

Chief Sustainability Officer

Anders Engstrand

Landschef för SEB i Storbritannien

Peter Høltermand

Landchef för SEB i Danmark

Mark Luscombe

Chef för LC&FI i Danmark

Marcus Nystén

Landchef för SEB i Finland

Javiera Ragnartz

Chef Investment Management

David Teare

Chef för division Liv

John Turesson

Landchef för SEB i Norge