Verkställande ledningen

Foton för press och media

Fotografierna är avsedda för användning i journalistiska sammanhang. Kvaliteten passar främst för digital publicering, men även för små tryckta bilder.

Magnus Carlsson

Ställföreträdande VD och koncernchef

Magnus Agustsson

Chief Risk Officer

Jeanette Almberg

Chef för Group Human Resources

Joachim Alpen

Co-head för division Stora företag och finansiella institutioner

Jan Erik Back

Vice VD, Ekonomi- och finansdirektör

Viveka Hirdman-Ryrberg

Kommunikationsdirektör

Martin Johansson

Chef för Affärsstöd

Christoffer Malmer

Vice VD, Co-head division Företag och Privatkunder

Mats Torstendahl

Vice VD, Co-head division Företag och Privatkunder

Johan Andersson

Landchef för SEB i Tyskland

Peter Høltermand

Landchef för SEB i Danmark

Rasmus Järborg

Chief Strategy Officer

Marcus Nystén

Landchef för SEB i Finland

William Paus

Landchef för SEB i Norge