Verkställande ledningen

Foton för press och media

Fotografierna är avsedda för användning i journalistiska sammanhang. Kvaliteten passar främst för digital publicering, men även för små tryckta bilder.

Magnus Carlsson

Ställföreträdande VD och koncernchef

Magnus Agustsson

Chief Risk Officer

Jeanette Almberg

Chef för Group Human Resources

Joachim Alpen

Vice VD och Co-head för division Stora företag & Finansiella institutioner

Martin Johansson

Chef för Affärsstöd

William Paus

Vice VD och Co-head för division Stora företag & Finansiella institutioner

Nina Korfu Pedersen

Ekonomidirektör

Mats Torstendahl

Vice VD, chef för division Företag & Privatkunder

Riho Unt

Chef för division Baltikum

Sara Öhrvall

Chief Digital, Customer Experience and Communications Officer

Johan Andersson

Landchef för SEB i Tyskland

Peter Høltermand

Landchef för SEB i Danmark

Marcus Nystén

Landchef för SEB i Finland

David Teare

Chef för division Liv

John Turesson

Landchef för SEB i Norge