Verkställande ledningen

Foton för press och media

Fotografierna är avsedda för användning i journalistiska sammanhang. Kvaliteten passar främst för digital publicering, men även för små tryckta bilder.

Magnus Carlsson

Ställföreträdande VD och koncernchef

Magnus Agustsson

Chief Risk Officer

Jeanette Almberg

Chef för Group Human Resources

Joachim Alpen

Vice VD och Co-head för division Stora företag och finansiella institutioner

Martin Johansson

Chef för Affärsstöd

William Paus

Vice VD och Co-head för division Stora företag och finansiella institutioner sedan 2018

Nina Korfu Pedersen

Ekonomidirektör

David Teare

Chef för division Liv & Investment Management

Mats Torstendahl

Vice VD, division Företag och Privatkunder

Sara Öhrvall

Chief Digital, Customer Experience and Communications Officer

Johan Andersson

Landchef för SEB i Tyskland

Peter Høltermand

Landchef för SEB i Danmark

Marcus Nystén

Landchef för SEB i Finland