Vårt varumärke

SEB arbetar med en enhetlig varumärkesstrategi och -positionering.
Undersökningar inom alla marknadssegment pekar på samma sak – vår varumärkesposition är mycket stark och väl definierad inom de flesta marknader.

Vårt varumärke, SEB:s själ, baseras på hur vi uppfattas: från de första intrycken när man kliver in på ett kontor, använder en av våra digitala tjänster till de associationer människor får från vår logotyp och hur media skriver om oss. Alla dessa intryck samverkar till att forma, skapa och påverka vårt varumärke.

Vi arbetar med en one brand strategy – oavsett var du är eller vem du möter från SEB, ska din upplevelse av oss bli densamma.

Vi har en stark övertygelse om att kundlojalitet ligger till grund för en långsiktig lönsamhet och att en stark varumärkesidentifikation bygger en nöjd kundkrets. Att leva upp till vår vision om världsledande service till våra kunder är därför av största vikt för långsiktig framgång.

Vår varumärkesmanual är ett viktigt dokument för den praktiska tillämpningen av SEB:s varumärke. Det är här du finner detaljerad information om hur vi arbetar med, kommunicerar och visualiserar vårt varumärke.