Våra kunder

Att belöna relationer är hörnstenarna i vår verksamhet. Ända sedan A O Wallenberg grundade SEB 1856, har vi tillhandahållit finansiella tjänster för att hjälpa våra kunder att nå sina finansiella mål.


3 000
stora företag och institutioner

Våra företagskunder i Norden hör till de största inom sina respektive branscher. I Tyskland omfattar kunderna såväl större medelstora företag som stora multinationella bolag. De institutionella kunderna verkar såväl i Norden som internationellt. 

 

 


400 000
små och medelstora företag

Totalt betjänar vi på SEB cirka 400 000 små och medelstora företag i Sverige och de baltiska länderna. Av dessa är cirka 246 000 helkunder. 

 


4 000 000
privatkunder

Vi har cirka 4 miljoner privatpersoner som kunder i Sverige och de baltiska länderna. Av dessa är cirka 1,3 miljoner helkunder. Vi har dessutom cirka 27 000 private banking-kunder i och utanför Sverige.

SEB

Andel av totala intäkter 2018, %
  • Stora företag & Finansiella institutioner, 42
  • Företag & Privatkunder, 35
  • Liv & Investment Management, 13
  • Baltikum, 10

Marknadsandelar

I Norden är SEB:s huvudsakliga medtävlare de fem övriga storbankerna Swedbank, Nordea, Handelsbanken, Danske Bank och DNB.  

Marknadsandel
Marknadsandelar i detalj