Marknadsandelar i detalj

Procent20192018Total market,
SEK bn,
2019
Utlåning till allmänheten
Sverige14,414,16 588
utlåning till hushåll12,612,54 190
utlåning till företag17,517,02 398
Estland 1)27,325,5211
utlåning till hushåll28,226,592
utlåning till företag26,624,7119
Lettland 1)21,920,9149
utlåning till hushåll18,718,358
utlåning till företag23,922,691
Litauen 1)32,131,4212
utlåning till hushåll29,228,8104
utlåning till företag34,933,6108
Inlåning från allmänheten
Sverige16,316,03 187
inlåning från hushåll11,511,42 007
inlåning från företag24,424,31 180
Estland 1)22,222,8215
inlåning från hushåll21,222,697
inlåning från företag23,023,0119
Lettland 1)17,916,4177
inlåning från hushåll17,917,996
inlåning från företag17,914,881
Litauen 1)29,028,5246
inlåning från hushåll29,629,5148
inlåning från företag28,026,998
Börshandel
Stockholm6,65,98 462
Oslo2,73,12 404
Helsingfors4,73,92 778
Köpenhamn2,72,73 404
Företagsobligationer utgivna i kronor18,718,8189
Fonder, total volym 2)
Sverige10,611,45 055
Finland1,42,51 302
Fondförsäkring premieinkomster
Sweden14,116,067
Livförsäkring, premieinkomster
Sverige7,48,6239

1) Exkl. finansiella institutioner och leasing. Estland, Lettland och Litauen per september 2018. Marknadstillväxt baserad på lokal valuta.

2) Exklusive tredjepartsfonder.

Källor: SCB, Estonian Finantsinspektioon , Finance Latvia Association, Association of Lithuanian Banks, Försäkringsförbundet, Nasdaq etc.