Marknadsandelar i detalj

Procent20172016Total marknad,
SEK bn,
2017
Utlåning till allmänheten
Sverige14,214,45 965
utlåning till hushåll12,713,23 792
utlåning till företag16,816,42 173
Estland 1)25,023,4179
Lettland 1)18,216,7145
Litauen 1)29,429,3186
Inlåning från allmänheten
Sverige15,615,72 771
inlåning från hushåll11,511,61 776
inlåning från företag22,823,6995
Estland 1)22,022,9170
Lettland 1)12,010,2200
Litauen 1)27,027,9184
Börshandel
Stockholm5,56,08 338
Oslo3,13,12 217
Helsingfors2,72,52 618
Köpenhamn2,42,93 813
Företagsobligationer utgivna i kronor16,516,7149
Fonder, total volym 2)
Sverige11,911,94 018
Finland2,83,01 142
Fondförsäkring premieinkomster
Sweden16,316,865
Livförsäkring, premieinkomster
Sverige7,88,7211
DanmarkN/AN/A

1) Exkl. finansiella institutioner och leasing. Estland och Lettland per november 2016, Litauen per september 2016.
2) Exklusive tredjepartsfonder.
Källor: SCB, Bank of Estonia, Financial and Capital Market Commission i Lettland, Association of Lithuanian Banks, Försäkringsförbundet, Nasdaq etc.