Marknadsandelar i detalj

Procent20162015Total marknad,
SEK bn,
2016
Utlåning till allmänheten
Sverige14,414,35 589
utlåning till hushåll13,213,73 516
utlåning till företag16,415,42 072
Estland 1)23,423,8153
Lettland 1)16,716,7147
Litauen 1)29,328,8174
Inlåning från allmänheten
Sverige15,715,62 574
inlåning från hushåll11,611,41 654
inlåning från företag23,623,4920
Estland 1)22,921,6144
Lettland 1)10,28,7214
Litauen 1)27,927,0167
Börshandel
Stockholm6,07,07 720
Oslo3,13,72 223
Helsingfors2,53,52 297
Köpenhamn2,94,23 327
Företagsobligationer utgivna i kronor16,718,997
Fonder, total volym 2)
Sverige11,912,23 568
Finland3,03,71 014
Fondförsäkring premieinkomster
Sweden16,816,560
Livförsäkring, premieinkomster
Sverige8,77,7191
DanmarkN/A10,0

1) Exkl. finansiella institutioner och leasing. Estland och Lettland per november 2016, Litauen per september 2016.
2) Exklusive tredjepartsfonder.
Källor: SCB, Bank of Estonia, Financial and Capital Market Commission i Lettland, Association of Lithuanian Banks, Försäkringsförbundet, Nasdaq etc.