Marknadsandelar i detalj

Procent20182017Total market,
SEK bn,
2018
Utlåning till allmänheten
Sverige14,114,26 305
utlåning till hushåll12,512,73 996
utlåning till företag17,016,82 309
Estland 1)25,524,8195
utlåning till hushåll26,526,088
utlåning till företag24,723,9107
Lettland 1)20,918,5140
utlåning till hushåll18,316,954
utlåning till företag22,619,686
Litauen 1)31,431,0204
utlåning till hushåll28,828,795
utlåning till företag33,633,1109
Inlåning från allmänheten
Sverige16,015,62 962
inlåning från hushåll11,411,51 907
inlåning från företag24,322,81 055
Estland 1)22,821,9183
inlåning från hushåll22,622,579
inlåning från företag23,021,5105
Lettland 1)16,411,7160
inlåning från hushåll17,916,783
inlåning från företag14,88,376
Litauen 1)28,527,1214
inlåning från hushåll29,528,7129
inlåning från företag26,924,985
Börshandel
Stockholm5,95,58 907
Oslo3,13,12 742
Helsingfors3,92,72 810
Köpenhamn2,72,43 840
Företagsobligationer utgivna i kronor18,816,5156
Fonder, total volym 2)
Sverige11,411,93 978
Finland2,52,81 130
Fondförsäkring premieinkomster
Sweden16,016,366
Livförsäkring, premieinkomster
Sverige8,67,8230

1) Exkl. finansiella institutioner och leasing. Estland, Lettland och Litauen per september 2018. Marknadstillväxt baserad på lokal valuta.

2) Exklusive tredjepartsfonder.

Källor: SCB, Estonian Finantsinspektioon , Finance Latvia Association, Association of Lithuanian Banks, Försäkringsförbundet, Nasdaq etc.