Marknadsandelar i detalj

Procent20202019Total market,
SEK bn,
2020
Utlåning till allmänheten
Sverige14,414,46 898
utlåning till hushåll12,612,64 421
utlåning till företag17,617,52 476
Estland 1)27,527,3218
utlåning till hushåll26,428,2102
utlåning till företag28,426,6115
Lettland 1)23,221,9140
utlåning till hushåll19,218,757
utlåning till företag25,923,984
Litauen 1)31,232,1204
utlåning till hushåll28,929,2109
utlåning till företag33,934,994
Inlåning från allmänheten
Sverige16,516,33 731
inlåning från hushåll11,611,52 225
inlåning från företag23,824,41 507
Estland 1)21,322,2240
inlåning från hushåll21,521,2104
inlåning från företag21,223,0135
Lettland 1)18,217,9187
inlåning från hushåll18,117,9104
inlåning från företag18,317,983
Litauen 1)28,629,0301
inlåning från hushåll29,529,6170
inlåning från företag27,528,0131
Börshandel
Stockholm4,86,611 263
Oslo2,12,72 115
Helsingfors2,84,73 154
Köpenhamn2,02,74 785
Företagsobligationer utgivna i kronor13,218,7152
Fonder, total volym 2)
Sverige10,210,65 455
Finland1,21,41 330
Fondförsäkring premieinkomster
Sweden13,214,170,1
Livförsäkring, premieinkomster
Sverige7,87,4273,5

1) Exkl. finansiella institutioner och leasing. Estland, Lettland och Litauen per september 2018. Marknadstillväxt baserad på lokal valuta.

2) Exklusive tredjepartsfonder.

Källor: SCB, Estonian Finantsinspektioon , Finance Latvia Association, Association of Lithuanian Banks, Försäkringsförbundet, Nasdaq etc.