Marknadsandel

I norden är SEB:s huvudsakliga medtävlare de fem övriga storbankerna:

  • Swedbank
  • Nordea 
  • Handelsbanken
  • Danske Bank
  • DnB NOR
Marknadsandelar,
Totalt hushållssparande i procent, Sverige 2017
Bank Market share
SEB 10.1 10.1
Swedbank 12.2 12.2
Skandia 6.5 6.5
Nordea 9.7 9.7
Handelsbanken 9.6 9.6
Alecta 9.5 9.5
AMF 7.5 7.5
Other 34.9 34.9

Totalt hushållssparande – bankkonton, fonder, traditionellt livförsäkringssparande, fondförsäkringssparande och obligationer men exklusive direktägda aktier – i Sverige uppgick i september 2017 till 8 583 miljarder kronor.

SEB är näst störst på detta område.

Marknadsandelar i detalj

SEB publicerar detaljerad information om sina marknadsandelar i Årsredovisningen.

Läs mer om SEB:s marknadsandelar