Marknadsandel

I norden är SEB:s huvudsakliga medtävlare de fem övriga storbankerna:

  • Swedbank
  • Nordea 
  • Handelsbanken
  • Danske Bank
  • DnB NOR
Marknadsandelar,
Totalt hushållssparande i procent, Sverige 2016
Bank Market share
SEB 10.2 10.2
Swedbank 11.9 11.9
Skandia 7.3 7.3
Nordea 10 10
Handelsbanken 9.4 9.4
AMF 10.8 10.8
Alecta 7.5 7.5
Other 32.9 32.9

Totalt hushållssparande – bankkonton, fonder, traditionellt livförsäkringssparande, fondförsäkringssparande och obligationer men exklusive direktägda aktier – i Sverige uppgick i september 2016 till 7 649 miljarder kronor.

SEB är näst störst på detta område.

Marknadsandelar i detalj

SEB publicerar detaljerad information om sina marknadsandelar i Årsredovisningen.

Läs mer om SEB:s marknadsandelar