Marknadsandel

I norden är SEB:s huvudsakliga medtävlare de fem övriga storbankerna:

  • Swedbank
  • Skandia 
  • Nordea 
  • Handelsbanken
  • Danske Bank
  • DnB NOR
Marknadsandelar,
Totalt hushållssparande i procent, Sverige 2015
Bank Market share
SEB 10.9 10.9
Swedbank 13.6 13.6
Skandia 8.4 8.4
Nordea 9.2 9.2
Handelsbanken 9.7 9.7
Alecta 10.4 10.4
Other 37.8 37.8

Totalt hushållssparande – bankkonton, fonder, traditionellt livförsäkringssparande, fondförsäkringssparande och obligationer men exklusive direktägda aktier – i Sverige uppgick i september 2015 till 6 882 miljarder kronor.

SEB är näst störst på detta område.

Marknadsandelar i detalj

SEB publicerar detaljerad information om sina marknadsandelar i Årsredovisningen.

Läs mer om SEB:s marknadsandelar