Marknadsandel

I norden är SEB:s huvudsakliga medtävlare de fem övriga storbankerna:

  • Swedbank
  • Nordea 
  • Handelsbanken
  • Danske Bank
  • DNB
Marknadsandelar,
Totalt hushållssparande i procent, Sverige 2018
Bank Market share
SEB 11 11
Swedbank 15 15
Handelsbanken 13 13
Nordea 12 12
Länsförsäkringar 4 4
Skandia 2 2
AMF 2 2
Other 41 41

Hushållssparande i Sverige, bankkonton och fonder, uppgick totalt till 5 886 miljarder kronor per den 31 december 2018.

SEB är näst störst på detta område.

Marknadsandelar i detalj

SEB publicerar detaljerad information om sina marknadsandelar i Årsredovisningen.

Läs mer om SEB:s marknadsandelar