Våra kunder

Att belöna relationer är hörnstenarna i vår verksamhet. Ända sedan A O Wallenberg grundade SEB 1856, har vi tillhandahållit finansiella tjänster för att hjälpa våra kunder att nå sina finansiella mål.

 

SEB

Andel av totala intäkter 2018, %

Stora företag & Finansiella institutioner, 42
Företag & Privatkunder, 35
Liv & Investment Management, 13
Baltikum, 10

Marknadsandelar

I Norden är SEB:s huvudsakliga medtävlare de fem övriga storbankerna Swedbank, Nordea, Handelsbanken, Danske Bank och DNB.  

Marknadsandelar i detalj