Våra kunder

Att belöna relationer är hörnstenarna i vår verksamhet. Ända sedan A O Wallenberg grundade SEB 1856, har vi tillhandahållit finansiella tjänster för att hjälpa våra kunder att nå sina finansiella mål.

SEB

Andel av totala intäkter 2018, %
  • Stora företag & Finansiella institutioner, 42
  • Företag & Privatkunder, 35
  • Liv & Investment Management, 13
  • Baltikum, 10

Marknadsandelar

I Norden är SEB:s huvudsakliga medtävlare de fem övriga storbankerna Swedbank, Nordea, Handelsbanken, Danske Bank och DNB.  

Marknadsandel
Marknadsandelar i detalj