Våra kunder

Vi är den främsta banken för stora företag och finansiella institutioner i Sverige och ligger i framkant när det gäller företagsrelaterade tjänster i Norge, Danmark och Finland. I Tyskland fokuserar vi på kunder i segmentet medelstora företag. SEB är en universalbank i Sverige, Estland, Lettland och Litauen.

Med kontor i internationella finansiella centra som New York och London och i Asien via kontor i Shanghai, Peking, Hongkong och Singapore har vi på SEB goda möjligheter att hjälpa företagskunder från Norden och Tyskland över hela världen. Det internationella nätverket har också mycket stor betydelse när det gäller att erbjuda internationella finansiella institutioner tillgång till potentiella nordiska investeringar – ett område där SEB är ledande.

3 000 stora företag och institutioner

Våra företagskunder i Norden hör till de största inom sina respektive branscher. I Tyskland omfattar kunderna såväl större medelstora företag som stora multinationella bolag. De institutionella kunderna verkar såväl i Norden som internationellt.

400 000 små och medelstora företag

Totalt betjänar vi på SEB cirka 400 000 små och medelstora företag i Sverige och de baltiska länderna. Av dessa är cirka 246 000 helkunder.

4 000 000 privatkunder

Vi har cirka 4 miljoner privatpersoner som kunder i Sverige och de baltiska länderna. Av dessa är cirka 1,3 miljoner helkunder. Vi har dessutom cirka 27 000 private banking-kunder i och utanför Sverige.

SEB
Andel av totala intäkter 2017, %
Kundsektor Procent
Stora företag och institutioner 40 40
Livförsäkring (fondförsäkring) 9.8 9.8
Kapitalförvaltning 11.4 11.4
Kontorsrörelsen 38.7 38.7

Nordiska konkurrenter 1)
Andel av totala intäkter 2017, %
Kundsektor Procent
Stora företag och institutioner 25.4 25.4
Livförsäkring (fondförsäkring) 4.4 4.4
Kapitalförvaltning 10.2 10.2
Kontorsrörelsen 60 60

1) Fördelning av intäkter för Swedbank, SHB, Nordea, Danske Bank och DNB.
Enbart affärsområden (indikativt).