Sponsring

Vi stödjer framtida generationer – kärnan i vår sponsring

Vi stödjer framtida generationer. Det är den röda tråden i våra sponsringsaktiviteter. Vi väljer samarbeten som lyfter fram SEB:s roll som samhällsaktör i de länder vi verkar – och inom områden där vi har en lång tradition av starkt engagemang.

Det innebär att vi prioriterar samarbeten inom dessa tre områden:

Entreprenörskap och innovation

Genom vår entreprenörstrappa stödjer vi företagsamheten i alla steg från nyföretagande till entreprenörselit – från Ung Företagsamhet till utdelningen av den årliga utmärkelsen Entrepreneur of the year.

Ungdom

Vi samarbetar bland annat med den ideella organisationen Mentor som verkar för att motverka våld och droger bland unga. Mer än 1 000 medarbetare i Sverige och de baltiska länderna har fram till i dag engagerat sig i olika typer av mentorskap för att vara en brygga till vuxenvärlden för ungdomar. Vi driver också tennissamarbetet Next Generation, som är en av de största ungdomssatsningarna i Sverige, men även innehåller en mängd ungdomsaktiviteter i de nordiska länderna och Baltikum.

Utbildning och kunskap

Vi stödjer forskning och utbildning genom en mängd samarbeten med högskolor, både i form av bidrag till professurer och forskningsprojekt och genom ett väl etablerat samarbete riktat mot studenter vid högskolor såväl i Sverige som i de nordiska länderna.