Vår roll i samhället

Banker spelar en central roll i samhället. Genom att bistå kunderna med finansiering, investeringar, säkra betalningar och kapitalförvaltning stödjer SEB ekonomisk utveckling, internationell handel och bidrar till finansiell trygghet. Genom att dela med sig av sina specialistkunskaper hjälper Banken hushåll, entreprenörer och företag att fatta välgrundade beslut så att de kan förverkliga sina planer och ambitioner. Detta skapar värde för kunderna, främjar kundlojaliteten och i förlängningen ett långsiktigt aktieägarvärde.

Läs mer om hur SEB skapar värde

Vi stödjer framtida generationer - kärnan i vårt samhällsengagemang

Vi stödjer framtida generationer. Det är den röda tråden i våra sponsringsaktiviteter. Vi väljer samarbeten som lyfter fram SEB:s roll som samhällsaktör i de länder vi verkar – och inom områden där vi har en lång tradition av starkt engagemang.

Läs mer om vårt samhällsengagemang.