Vår roll i samhället

SEB har, som alla banker, en central roll i samhället. Vi hjälper våra kunder med finansiering, investeringar, säkra betalningar och kapitalförvaltning, och bidrar därmed till ekonomisk utveckling, internationell handel och finansiell säkerhet. Genom våra expertkunskaper underlättar vi för hushåll, entreprenörer och företag att fatta välgrundade beslut så att de kan förverkliga sina planer och mål. På det här sättet skapar vi värde för våra kunder vilket också innebär ett långsiktigt värde för våra aktieägare.

 

 

Relaterat

Uppförandekod

SEB:s uppförandekod, fastställd av styrelsen, beskriver vårt sätt att arbeta och vägleder oss i våra affärsrelationer. Koden lyfter fram viktiga områden som omfattas av existerande externa och interna regler och ger också vägledning i hur SEB:s medarbetare ska agera etiskt och i enlighet med bankens värderingar.

Läs mer om uppförandekoden

Ansvarsfullt och aktivt ägande

Hur agerar SEB som ägare och investerare? Lär mer om hur vi granskar och påverkar de företag som vi investerar i.

Läs mer om ansvarsfullt och aktivt ägande
Läs mer om ansvarsfullt och aktivt ägande i Gamla Liv
Läs mer om ansvarsfullt och aktivt ägande i Pension & Försäkring

Lobbying och oetisk påverkan

SEB har tydliga riktlinjer kring oetisk påverkan, såväl inom affärs­verksamhet som i samhället i övrigt.

Läs mer om våra riktlinjer