Vår roll i samhället

SEB har, som alla banker, en central roll i samhället. Vi hjälper våra kunder med finansiering, investeringar, säkra betalningar och kapitalförvaltning, och bidrar därmed till ekonomisk utveckling, internationell handel och finansiell säkerhet. Genom våra expertkunskaper underlättar vi för hushåll, entreprenörer och företag att fatta välgrundade beslut så att de kan förverkliga sina planer och mål. På det här sättet skapar vi värde för våra kunder vilket också innebär ett långsiktigt värde för våra aktieägare.

 


Hur vi skapar värde

Kundfokus, långsiktighet och finansiell styrka utgör grunden för att möta kundernas, medarbetarnas och samhällets förväntningar och därmed skapa värde för aktieägarna. 


Vi engagerar oss i framtida generationer

Stöd till framtida generationer genomsyrar våra sponsringsaktiviteter i alla länder där vi verkar. Vi väljer långsiktiga samarbeten inom områden där vi har en lång tradition av engagemang och där vi som samhällsaktör kan göra skillnad.

Relaterat


Uppförandekod

SEB:s uppförandekod, fastställd av styrelsen, beskriver vårt sätt att arbeta och vägleder oss i våra affärsrelationer. Koden lyfter fram viktiga områden som omfattas av existerande externa och interna regler och ger också vägledning i hur SEB:s medarbetare ska agera etiskt och i enlighet med bankens värderingar.


Lobbying och oetisk påverkan

SEB har tydliga riktlinjer kring oetisk påverkan, såväl inom affärs­verksamhet som i samhället i övrigt.