William Paus

Född 1967; anställd i SEB 1992; Civ.ek. Vice VD och Co-Head för division Stora företag & Finansiella institutioner sedan 2018.

Bakgrund
Olika befattningar inom SEB Trading & Capital Markets. Chef för Trading & Capital Markets i Asien, chef för Stora företag & Finansiella institutioner i Tyskland och chef för Stora företag & Finansiella institutioner och Kapitalförvaltning i Norge. Landchef för SEB i Norge. 

Egna och närståendes aktieinnehav

210 013 aktier och aktierätter, varav 52 900 A-aktier, 11 219 aktierätter och 145 894 villkorade aktierätter.

LinkedIn