William Paus

(Adjungerad medlem)

Född 1967; anställd i SEB 1992; Civ.ek. Landchef för SEB Norge sedan 2010.

Bakgrund
Olika befattningar inom SEB Trading & Capital Markets. Chef för Trading & Capital Markets i Asien, Chef för Stora Företag & Institutioner i Tyskland och Chef för Stora Företag & Institutioner och Kapitalförvaltning i Norge.

Egna och närståendes aktieinnehav
34 312 A-aktier och 29 537 deferral rights.

LinkedIn