Viveka Hirdman-Ryrberg

Född 1963; anställd i SEB 1990; Civ.ek. och Ekon. lic. i nationalekonomi. Kommunikationsdirektör sedan 2009. Ordförande i Hållbarhetskommittén.

Bakgrund
Coopers & Lybrand. Olika befattningar inom SEB Kapitalförvaltning, Kontorsrörelsen och Liv. Press- och informationschef för SEB och Chef för VD-kansliet.

Egna och närståendes aktieinnehav
62 761 A-aktier, 43 633 share rights och 56 231 conditional share rights.

LinkedIn