Sara Öhrvall

Född 1971; Chief Digital, Customer Experience and Communications Officer sedan 2018.

Bakgrund:
Produktutvecklingschef med ansvar för nischbilar på Volvo Cars. Senior Vice President forskning- och utveckling på Bonnier AB. Grundare av konsultnätverket MindMill Network och VD på Differ Strategy Consulting.

Utbildning: 
MSc (internationell ekonomi)

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB:
11 473 aktier och aktierätter, varav 1 150 A-aktier och 10 323 villkorade aktierätter.

LinkedIn