Riho Unt

Född 1978; anställd i SEB 2001;  Chef för division Baltikum sedan 2016.

Bakgrund

Olika positioner inom SEB i Estland, inklusive landchef 2010-2015. Chef Corporate Banking i division Baltikum.

Egna och närståendes aktieinnehav

1 063 A-aktier, 7 773 aktierätter och 56 574 villkorade aktierätter.