Petra Ålund

Född 1967; anställd i SEB 2017; M.Sc. (Internationell Ekonomi), Chef för Group Technology sedan 2019.

Bakgrund
Olika befattningar inom Scania, VD Sandvik IT, Chef för IT Services

Egna och närståendes aktieinnehav
16 438 aktier och aktierätter, varav 3 592 A-aktier och 12 846 villkorade aktierätter.

LinkedIn