Peter Høltermand

(Adjungerad medlem)

Född 1963; anställd i SEB sedan 1997; Civ. ek. Landchef för SEB i Danmark sedan 2002.

Bakgrund
SDS. Alfred Berg. Stora företag & Finansiella institutioner i SEB, Trading & Capital Markets. Global chef för Obligationshandel och Swaps , Global chef för Capital Markets och chef för Stora företag & Finansiella institutioner i Danmark.

Egna och närståendes aktieinnehav

436 A-aktier, 18 658 aktierätter, 83 157 villkorade aktierätter, 7 616 syntetiska aktierätter, och 49 470 syntetiska villkorade aktierätter.

LinkedIn