Peter Høltermand

(Adjungerad medlem)

Född 1963; anställd i SEB sedan 1997; Civ. ek. Landchef för SEB Danmark sedan 2002.

Bakgrund
SDS. Alfred Berg. SEB Stora Företag & Institutioner, Trading & Capital Markets. Global Chef för Obligationshandel och Swaps , Global Chef för Capital Markets och chef för Stora Företag & Institutioner i Danmark.

Egna och närståendes aktieinnehav
25 239 A-aktier och 22 762 deferral rights.

LinkedIn