Peter Høltermand

(Adjungerad medlem)

Född 1963; anställd i SEB sedan 1997; Civ. ek. Landchef för SEB Danmark sedan 2002.

Bakgrund
SDS. Alfred Berg. SEB Stora Företag & Institutioner, Trading & Capital Markets. Global Chef för Obligationshandel och Swaps , Global Chef för Capital Markets och chef för Stora Företag & Finansiella Institutioner i Danmark.

Egna och närståendes aktieinnehav

436 A-aktier, 18 658 share rights, 83 157 conditional share rights, 7 616 phantom share rights, och 49 470 conditional phantom shares.

LinkedIn