Peter Høltermand

(Adjungerad medlem)

Född 1963; anställd i SEB sedan 1997; Civ. ek. Landchef för SEB i Danmark sedan 2002.

Bakgrund
SDS. Alfred Berg. Stora företag & Finansiella institutioner i SEB, Trading & Capital Markets. Global chef för Obligationshandel och Swaps , Global chef för Capital Markets och chef för Stora företag & Finansiella institutioner i Danmark.

Egna och närståendes aktieinnehav

220 725 aktier och aktierätter, varav 775 A-aktier, 42 489 aktierätter och 177 461 villkorade aktierätter.

LinkedIn