Nina Korfu Pedersen

Född 1973; anställd i SEB 2010; Civ. ek. Head of Group Finance since 2016. Ekonomidirektör sedan 2018.

Bakgrund
If Försäkring, PA Consulting Group

Egna och närståendes aktieinnehav
436 A-aktier, 11,477 share rights och 22,014 conditional share rights.

LinkedIn