Nina Korfu Pedersen

Född 1973; anställd i SEB 2010; Civ. ek. Chef för Business Support & Operations sedan 2020.

Bakgrund
If Försäkring, PA Consulting Group. Ekonomidirektör. Chef för Group Finance.

Egna och närståendes aktieinnehav
53 131 aktier och aktierätter, varav 775 A-aktier, 20 259 aktierätter och 32 097 villkorade aktierätter.

LinkedIn