Niina Äikäs

Född 1968; Anställd sedan 2008; M.Sc (Tech.), Chef Baltikum sedan 2021

Bakgrund
Postipankki. Citigroup Finland. SEB LC&FI client executive, Landchef SEB China, Chef Large Corporate Coverage Finland.

Egna och närståendes aktieinnehav
73 937 aktier och aktierätter, varav 17 968 A-aktier och 55 969  aktierätter.

LinkedIn