Nicolas Moch

Född 1972; anställd i SEB sedan 2008; Master of Science från Ecole Centrale Paris och KTH (Stockholm), Chief Information Officer (CIO) sedan 2018.

Bakgrund
Management Consultant, Chef för Information, Strategy and Architecture i SEB.

Egna och närståendes aktieinnehav
47 645 aktier och aktierätter, varav 2 428 A-aktier, 6 610 aktierätter och 38 607 villkorade aktierätter.

LinkedIn