Nicolas Moch

Född 1972; anställd i SEB sedan 2008; Master of Science från Ecole Centrale Paris och KTH (Stockholm), Chief Information Officer (CIO) sedan 2018.

Bakgrund
Management Consultant, Chef för Information, Strategy and Architecture i SEB.

Egna och närståendes aktieinnehav
3 689 A-aktier, 5 457 aktierätter och 28 525 villkorade aktierätter.

LinkedIn