Nicolas Moch

(Adjungerad medlem)

Född 1972; anställd i SEB sedan 2008; Master of Science från Ecole Centrale Paris och KTH (Stockholm), group Chief Information Officer sedan 2018.

Bakgrund
Management Consultant, Head of Information, Strategy and Architecture at SEB

Egna och närståendes aktieinnehav
3 689 A-aktier, 5 457 share rights och 28 525 conditional share rights.

LinkedIn