Mats Torstendahl

Född 1961; anställd i SEB 2009; Civ.ing. Vice VD, chef för division Företag & Privatkunder sedan 2018.

Bakgrund
ABB, Östgöta Enskilda Bank. Olika befattningar inom Danske Bank, såsom Förste Vice VD och Chef för Danske Bank i Sverige. Chef division Företag & Privatkunder.

Egna och närståendes aktieinnehav

104 218 A-aktier, 50,494 share rights och 184,391 conditional share rights.

LinkedIn