Mats Torstendahl

Född 1961; anställd i SEB 2009; Civ.ing. Vice VD, chef för division Företag & Privatkunder sedan 2018.

Bakgrund
ABB, Östgöta Enskilda Bank. Olika befattningar inom Danske Bank, såsom Förste Vice VD och Chef för Danske Bank i Sverige. Co-Head division Företag & Privatkunder.

Egna och närståendes aktieinnehav

406 115 aktier och aktierätter, varav 104 218 A-aktier, 102 046 aktierätter och 199 851 villkorade aktierätter.

LinkedIn