Mats Torstendahl

Född 1961; anställd i SEB 2009; Civ.ing. Vice VD, Co-head division Företag och privatkunder sedan 2016.

Bakgrund
ABB, Östgöta Enskilda Bank. Olika befattningar inom Danske Bank, såsom Förste Vice VD och Chef för Danske Bank i Sverige. Chef division Kontorsrörelsen.

Egna och närståendes aktieinnehav
114 219 A-aktier och 144 940 conditional share rights.

LinkedIn