Mats Torstendahl

Född 1961; anställd i SEB 2009; Civ.ing. Ställföreträdande vd och koncernchef sedan 2021. 

Bakgrund
ABB, Östgöta Enskilda Bank. Olika befattningar inom Danske Bank, såsom Förste Vice VD och Chef för Danske Bank i Sverige. Co-Head division Företag & Privatkunder. Chef för division Företag & Privatkunder.

Egna och närståendes aktieinnehav

407 620 aktier och aktierätter, varav 104 218 A-aktier, 91 857 aktierätter och 211 545 villkorade aktierätter.

LinkedIn