Mats Holmström

Född 1968; Anställd i SEB 1990; Chief Risk Officer (CRO) sedan 2021.

Bakgrund

Chef Corporate Banking, Chef Structured Finance, Chef Structured Asset Finance, Kundansvarig och Transaktionsansvarig Leasing & Factoring.

Egna och närståendes aktieinnehav
111,503 aktier och aktierätter, varav 23 509 A-aktier, 198 B-aktier
och 87 796 
aktierätter.

LinkedIn