Masih Yazdi

Född 1980; anställd i SEB 2013; Civ. ek. Finansdirektör sedan 2018.

Bakgrund
Finansinspektionen. Aktieanalytiker på Erik Penser Bank, Credit Suisse, SEB. Head of Group Financial Management på SEB.

Egna och närståendes aktieinnehav
10 257 A-aktier, 11 587 share rights och 46 189 conditional share rights.

LinkedIn