Masih Yazdi

Född 1980; anställd i SEB 2013; Civ. ek. Finansdirektör (CFO) sedan 2020.

Bakgrund
Finansinspektionen. Aktieanalytiker på Erik Penser Bank, Credit Suisse, SEB. Head of Group Financial Management i SEB. Finansdirektör i SEB.

Egna och närståendes aktieinnehav
10 257 A-aktier, 11 587 aktierätter och 46 189 villkorade aktierätter.

LinkedIn