Martin Johansson

(Adjungerad medlem)

Född 1962; anställd i SEB 2005; Civ.ek. Senior advisor sedan 2020.

Bakgrund
Olika befattningar under 18 år inom Citigroup, i Sverige och internationellt. Chef för Client Relationship Management inom SEB:s division Stora företag & Finansiella institutioner. Chef för division Baltikum. Chef för Affärsstöd och stabschef.

Egna och närståendes aktieinnehav

253 198 aktier och aktierätter, varav 236 A-aktier, 84 102 aktierätter och 168 860 villkorade aktierätter.

LinkedIn