Martin Johansson

Född 1962; anställd i SEB 2005; Civ.ek. Chef för Affärsstöd sedan 2011 och stabschef sedan 2018..

Bakgrund
Olika befattningar under 18 år inom Citigroup, i Sverige och internationellt. Chef för Client Relationship Management inom SEB:s division Stora Företag & Finansiella Institutioner. Chef för division Baltikum.

Egna och närståendes aktieinnehav

236 A-aktier, 41 079 share rights och 156 104 conditional share rights.

LinkedIn