Martin Johansson

Född 1962; anställd i SEB 2005; Civ.ek. Chef för Affärsstöd sedan 2011.

Bakgrund
Olika befattningar under 18 år inom Citigroup, i Sverige och internationellt. Chef för Client Relationship Management inom SEB:s division Stora Företag & Institutioner. Chef för division Baltikum.

Egna och närståendes aktieinnehav
44 237 A-aktier, 32 399 performance shares och 117 187 conditional share rights.

LinkedIn